صنعت اخبار

18 انواع از سیم ها و کابل ها

2019-12-29
اخبار روزانه Nanfang

eporter / Zhu Weiliang) دفتر صنعت و تجارت شهرداری گوانگژو اخیراً نتایج بازرسی کیفیت محصولات سیم و کابل را در گوانگژو در سال گذشته اعلام کرد. در مجموع 100 نمونه از 48 شرکت گرفته شد و 18 نمونه از نظر کیفیت بدنی نیز رد صلاحیت شدند. آنها مورد قضاوت قرار گرفتندبه طور کلی برای نظارت غیر صلاحیت است ، و نرخ غیر قابل قبول 18.00 بود. در میان آنها ، گوانگژو Guangfo Pearl River Wire و کابل 2 دسته و Guangdong Pearl River Wire و Cable 3 نمونه های دسته ای موفق به بازرسی نشدند.